Nasveti za nakup gradbene parcele!


ISKANJE SANJSKE PARCELE

Iskanje in nakup parcele, na kateri bo stala naša nova hiša, je včasih kar težaven projekt. Ponavadi imamo še finančne omejitve, zato se moramo pri nakupu parcele omejiti na določeno ceno in sprejeti tudi kakšen kompromis. Pri tem je potrebno paziti, da ne bo parcela, ki ima primarno nižjo ceno, na koncu dražja, kot tista lepša, ki se nam zdi cenovno nedostopna. Potrebno je upoštevati vse stroške, ki jih s seboj prinese parcela; priprava terena za gradnjo, komunalna ureditev, dostop. Pri nakupu parcele moramo biti previdni in pridobiti informacije, ki nam bodo prihranile kasnejše zaplete in stroške.

1. Najpomembnejša pri nakupu parcele je LOKACIJA

Od vsakega posameznika je odvisno katera lokacija je zanj idealna. Za nekatere središče mesta, druge obrobje gozda in v naravi, nekaterim je najpomembnejša bližina šole in trgovine. Različne želje, nas vodijo k ogledu različnih lokacij parcel. Zelo pomembna pa je mikro lokacija. Ko si ogledujete parcelo, si predstavljajte kakšno bi bilo življenje v tem mikro okolišu. Če želite sončno lego, morate biti pozorni na smeri neba, moteče elemente (gozd, hrib), enako, če želite, da je vaša parcela bolj senčna. Poglejte tudi, če v bližini ali celo čez vašo parcelo poteka daljnovod. Oglejte si tudi najbližje objekte in sosednje morebitne nezazidljive oz. kmetijske parcele, ki bi vas kasneje lahko motilie (hlevi, gnojišča, delavnice, industrijski objekti, pašniki, njive…).

2. Bodite pozorni na poplavna in plazovita območja

Poplavna območja v Sloveniji:

3. Preverite lastništvo parcele

V Zemljiški knjigi preverite kdo je lastnik parcele, ki so jo ogledujete in vam je zanimiva za nakup. Pomembno je, da veste, če ima parcela bremena in na kaj se nanašajo.

4. Parcela mora imeti urejene meje

Urejena meja je tista, ki je evidentirana v zemljiškem katastru, na podlagi sodne odločbe. Koordinate katastrskih točk morajo biti natančno določene. Pri nakupu parcele z urejenimi in označenimi mejami, boste točno vedeli kaj ste kupili in kje natančno so meje. Če parcela nima urejenih meja, se dogovorite z lastnikom, da naroči geodeta, ki bo zakoličil meje in sprožil postopek ureditve meja.

5. Bremena, ki so vpisana na parceli

V Zemljiški knjigi preverite ali ima parcela kakršna koli bremena, ki bi pogojevala lastninsko pravico ali onemogočala namene, ki jih imate s parcelo, npr. varovalni pas gradnje, hipoteke…

6. Lokacijska informacija

V njej je zapisano kakšne vrste objektov je dovoljeno graditi ter druge predpisane omejitve za parcelo. Zahtevajte od lastnika, da vam pokaže lokacijsko informacijo ali le to naroči, če je še ni pridobil, da ne bi kasneje ugotovili, da na parceli ni možna gradnja objekta, ki ste si ga zamislili.

7. Komunalna opremljenost parcele

Pri lastniku parcele preverite kateri priključki komunalnih vodov so že na parceli oz. ali so v bližini.

8. Dostop do parcele

Preverite status ceste, ki pripelje do parcele, ki je zanimiva za nakup. Lahko je javna cesta ali privatna. Če morate za dostop uporabljati privatna zemljišča, se pozanimajte ali ima parcela vpisano služnost za dostop. Pomembno je tudi kdo bo vzdrževal, plužil privatno pot. Pri javnih cestah ta dela opravljajo vzdrževalci cest, pri privatnih poteh pa lastnik oz. uporabnik poti, v tem primeru vi. Vedno je potrebno predvideti tudi možnost sporov med uporabniki poti in lastnikom. Če imate možnost, se odločite za parcelo, ki ima lastno dovozno pot ali le ta poteka po javni cesti. Druga možnost je tudi nakup dovozne poti. Tukaj je pomembno, da se z lastnikom, ki ima v lasti dovozno pot, pred nakupom parcele dogovorite še za nakup dovozne poti.

9. Prometne povezave in infrastruktura

Marsikdo si ogleduje parcele za nakup izven mestnih središč, zato je pomembno, da se pozanimate kakšna je možnost javnega prevoza (kje in kako pogosto vozi). Preverite tudi infrastrukturo, ki vam je pomembna in dostopnost do nje (šola, možnost obšolskih dejavnosti v kraju, trgovina, pošta…).

10. Na koncu še spoznajte sosede

Ko ugotovite, da je parcela idealna za vas, predlagamo še, da spoznate vsaj najbližje sosede. Nakup parcele in gradnja hiše je življenjski projekt in nihče si ne želi, da bi sosedski odnosi uničili idilo življenja v novem domu. Pred nakupom parcele poskusite obiskati sosede in se z njimi pogovoriti. Povprašate jih lahko tudi o poteku meje. Naj vam pokažejo, kje po njihovem mnenju poteka meja. Če obstajajo odstopanja v meji, ki je pokazal sosed s tisto, ki jo je lastnik, to že nakaže morebitne sosedske spore. To seveda ni razlog za odstop od nakupa, le pred nakupom se pogovorite in uredite meje.

Če še vedno niste prepričani, ali je parcela, ki jo želite kupiti res to kar iščete, se lahko obrnete tudi na nas. Z veseljem bomo preverili vašo bodočo parcelo in podali mnenje ter nasvet.

Kontaktirajte nas!